Tehtud tööd / Koolid ja lasteaiad / Laagri lasteaia laiendus ja rek.