Tehtud tööd / Koolid ja lasteaiad / Ääsmäe Põhikooli laiendamine ja rek.