Firmast / Töötajad erialaliitudes

Eesti Arhitektide Liit (EAL)

Ene Uustal – Volitatud arhitekt tase 7

Heidi Karro – Volitatud arhitekt tase 7


Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus (EKVÜ)

Ants Pert – Diplomeeritud ehitusinsener V

Dmitri Loginov – Volitatud ehitusinsener V

Alne Lepna - Diplomeeritud eihitusinsener V, Energiaaudiitor IV

 

 

 

 
^