Firmast / Töötajad erialaliitudes

Eesti Arhitektide Liit (EAL)

Ene Uustal – Volitatud arhitekt tase 7

Heidi Karro – Volitatud arhitekt tase 7


Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus (EKVÜ)

Ants Pert – Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinsener, tase 7

 

 

 

 

 

 
^