Firmast / Kindel kvaliteet

Tagamaks teenuste nõuetele vastavust, kliendikesksust, kvaliteeti, tähtaegadest kinnipidamist, keskkonnasäästlikkust ja laiemas plaanis ettevõtte efektiivsust, oleme välja töötanud ja juurutanud rahvusvahelistele standarditele ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 vastava kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi.

Meie peamised kvaliteedialased põhimõtted on järgmised:

  • tagada klientide ja muude huvipoolte nõuete ja vajadustega arvestamine ning nende kiire täitmine;
  • tagada kvaliteet ja tähtaegsus ning muude kliendile antud lubaduste täitmine;
  • tagada kõigis oma tegevustes õiguslike ja muude nõuete järgimine;
  • järgida oma tegevuses keskkonda hoidvaid põhimõtteid ning pakkuda klientidele keskkonnasäästlikke lahendusi;
  • arendada ettevõtte töötajate oskusi ja tõsta nende teadlikkust läbi koolitusprotsessi;
  • pidevalt suurendada ettevõtte efektiivsust läbi kaasaegsete juhtimise ja planeerimise meetodite kasutamise;
  • tagada kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi toimivus vastavalt standardite ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 nõuetele ning juhtimissüsteemi ja asjakohaste protsesside pidev parendamine.

Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi toimimise üle teostab regulaarset järelevalvet Bureau Veritas, kes on meie partneriks juba 2006. aastast.

Lae alla sertifikaadi fail:  Sertifikaat ENG

^